top of page

ICABGEH-23 ONLINE

Dear Colleague,

We would like to invite you, on behalf of the organizing committee, to the sixth International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry-2022 (ICABGEH-22) hybrid event, which is going to be held during October 03 - 05, 2022 in Samsun, Türkiye. We understand that some presenters will not be able to physically participate in ICABGEH-22 to present their papers due to pandemic concerns by COVID-19. ICABGEH-22 has, therefore, instituted a virtual presentation (oral or poster) system to allow the colleague of accepted proposals the same publication opportunities as physically presenters. If you are interested in virtual participation for ICABGEH-22, please select the online submission option when registering. Information about online (virtual) participation is given below.

 

Online (virtual) Participation in ICABGEH-22;

  • It will be held with the Google Meet program using the share slide/document feature and multiple sessions will be created simultaneously.

  • A Gmail address will be requested from all online participants for the Google Meet Program to avoid any problems during the presentation.

  • The online posters will be also shared during the conference on the website.

  • An electronic congress attendance certificate and proceeding book will be sent as an e-mail for virtual online presentations.

 

To participate in the congress by online presentations (oral or poster), firstly "REGISTER" to ICABGEH-22 online system and choose online participation. Abstract/s should be arranged not to exceed one page, including the aim and results of the work. Abstract/s must be submitted through the online "ABSTRACT SUBMISSION" system before September 15, 2022. The deadline for early transferring the participation fee is March 31, 2022. If the author(s) requests, full texts of presentation(s) will be published in the Black Sea Journal of Agriculture or the Black Sea Journal of Engineering and Science.

Prof. Dr. Hasan ÖNDER

President of ICABGEH-22

ICABGEH-22 Çevrimiçi Sunum

Sevgili Meslektaşım,

03 - 05 Ekim 2022 tarihleri arasında Samsun'da altıncısını düzenleyeceğimiz "International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry-2022 (ICABGEH-22)” başlıklı uluslararası kongre, hem fiziksel katılımlı hemde çevrimiçi olmaz üzere HİBRİT Kongre şeklinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Kongre merkezinde yapılacaktır. Çevrim içi katılım ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.

ICABGEH-22 çevrimiçi katılım;

  • Google Meet programıyla gerçekleştirilecek ve aynı anda çoklu oturumlar oluşturulacaktır.

  • Sunum sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmamak amacıyla Google Meet Programı için bütün katılımcılarımızdan bir Gmail adresi talep edilecektir.

  • Poster sunumlar kongrenin web sayfasında kongre süresince yayınlanacaktır.

  • Kongre sonrasında çevrimiçi katılımcılara katılım sertifikası, yaka kartı ve elektronik kongre kitapçığı (Proceeding book) kargo ile gönderilecektir.

Kongrenin sunum dili İngilizce olup, 2022 yılı akademik teşvik şartlarını sağlamaktadır. Özet gönderim ve kayıt işlemi 15 Eylül 2022 tarihinde sona erecektir. Kongreye online sunum (sözlü veya poster) ile katılmak için öncelikle ICABGEH-22 çevrimiçi sistemine (REGISTER) kayıt olunuz ve online katılımı seçiniz. Başvurusu yapılan çevrimiçi (sözlü veya poster) bildirilerin özetleri 1 sayfayı aşmayacak şekilde düzenlenmiş olmalı ve çevrimiçi kayıt sitemine (ABSTRACT SUBMISSION) yüklenmelidir. Tam metin gönderimi yazarların isteğine bırakılmış olup kabul edilen bildirilerin tam metinleri çevrimiçi kayıt sitemi (FULLTEXT SUBMISSION) üzerinden 15 Eylül 2022 tarihine kadar yüklenmelidir. Kongrede, çevrimiçi veya poster bildirilerin özet veya tam metinleri, bildiri kitabında yayınlanacak olup, yazarların talebi doğrultusunda tam metin bildiriler Black Sea Journal of Agriculture veya Black Sea Journal of Engineering and Science dergilerinde yayınlanacaktır.

Prof. Dr. Hasan ÖNDER

Organizasyon Komitesi Başkanı

© 2020 by The Animal Breeding, Genetics and Husbandry Congress

© 2020 by The Animal Breeding, Genetics and Husbandry Congress

bottom of page