ICABGEH-20 ONLINE

Dear Colleague,

The International Congress on Domestic Animal Breeding Genetics and Husbandry-20 (ICABGEH-20) will be held as only ONLINE due to global travel restrictions by COVID-19, which has caused a pandemic throughout the world for international travels, on August 12-14, 2020. Due to the case originating from the COVID-19, we start online (virtual) or video (offline) presentations enabling participants to present their academic researches without worrying about contagion and flights.

 

Online (virtual) Participation in ICABGEH-20;

 • It will be held with the Google Meet program using share slide/document feature and multiple sessions will be created simultaneously.

 • A Gmail address will be requested from all online participants for the Google Meet Program to avoid any problems during the presentation.

 • The online posters will be also shared during the conference on the web site.

 • An electronic congress attendance certificate and proceeding book will be sent as an e-mail for virtual online presentations.

 • The online registration fee for one presentation is 50 Euro.

Video (offline) Presentation Features;

 • Video presentation duration should max 10 minutes.

 • Presentations should be allowed in the .avi and .mp4 formats.

 • Video presentations should be done in English.

 • All papers will be published in the proceedings book in English.

 • If your video under the 20 MB, you can send your videos via e-mail contact.icabgeh2020@gmail.com

 • If it's bigger than 20 MB, you should upload your video on GoogleDrive and send your video link e-mail to contact.icabgeh2020@gmail.com

 • An electronic congress attendance certificate and proceeding book will be sent as an e-mail for video presentations.

 

In order to participate in the congress by virtual online presentations, abstracts prepared in accordance with the congress format, which is arranged so as not to exceed one page including the purpose and results of the work done must be submitted through the online ABSTRACT SUBMISSION system. Please visit the congress web site at https://www.icabgeh.com for registration and submission of abstracts. If the author(s) requests, full texts of presentation(s) will be published in the Black Sea Journal of AgricultureAgricultural Engineering (Ziraat Mühendisliği) or the Black Sea Journal of Engineering and Science.

Those who would like to make use of the Virtual Online Presentation facility will be requested to send their PowerPoint presentations to the secretariat. If you are interested in online participation for ICABGEH-20, please send an email (contact.icabgeh2020@gmail.com) to the conference secretariat.

Our important dates are arranged as follows in order to establish the systems and continue the congress without disruption.

 

IMPORTANT DATES

Congress Dates: August 12 - 14, 2020

Abstract or Full-Text Submission and Registration Deadline: July 31, 2020

Notification of Acceptance: Within 5 days after the abstract submission

Prof. Dr. Hasan ÖNDER

President of ICABGEH-20

ICABGEH-20 Çevrimiçi Sunum

Sevgili Meslektaşım ICABGEH-20'dan selamlar,

 

12-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında İzmir’de dördüncüsünü düzenleyeceğimiz "International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry-2020 (ICABGEH-20)” başlıklı uluslararası kongre, yapılacağı yer olan Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nin COVID-19 tedbirleri kapsamında 2020 yılının sonuna kadar kapatılması nedeniyle sadece uzaktan (Çevrimiçi/Online yada video) katılımlı olarak gerçekleştirilecektir.

ICABGEH-20’de çevrimiçi katılım;

 • Google Meet programıyla gerçekleştirilecek ve aynı anda çoklu oturumlar oluşturulacaktır.

 • Sunum sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmamak amacıyla Google Meet Programı için bütün katılımcılarımızdan bir Gmail adresi talep edilecektir.

 • Poster sunumlar kongrenin web sayfasında kongre süresince yayınlanacaktır.

 • Kongre sonrasında çevrimiçi katılımcılara katılım sertifikası, yaka kartı ve elektronik kongre kitapçığı (Proceeding book) kargo ile gönderilecektir.

 • Çevrimiçi katılım ücreti her bir sunum için 200 TL’dir.

ICABGEH-20’de video sunum;

 • Video sunum süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.

 • Video formatı .avi ve .mp4 biçiminde olmalıdır.

 • Video sunumlar İngilizce yapılmalıdır.

 • Tüm video sunum bildiriler kongre kitabında yayınlanacaktır.

 • Videonuz 20 MB'ın altındaysa, videolarınızı contact.icabgeh2020@gmail.com adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.

 • 20 MB'den büyükse videonuzu GoogleDrive'a yüklemeli ve video bağlantısı e-postanızı contact.icabgeh2020@gmail.com adresine göndermelisiniz.

Kongrede, poster, video veya çevrimiçi bildirilerin özet veya tam metinleri, bildiri kitabında yayınlanacak olup, yazarların talebi doğrultusunda tam metin bildiriler TR Dizin kapsamında taranan Ziraat Mühendisliği dergisinde ya da Black Sea Journal of Agriculture ve Black Sea Journal of Engineering and Science dergilerinde yayınlanacaktır.

 

Sistemlerin kurulması ve kongrenin aksamadan sürmesi amacıyla önemli tarihlerimiz aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre Tarihleri: 12 - 14 Ağustos 2020

Özet veya Tam Metin Gönderim ve Kayıt İşlemi Son Gün: 31 Temmuz 2020

Kabul Bildirimi: Özet gönderimi sonrasındaki 5 gün içerisinde

 

ICABGEH-20 KONGRE KONULARI

Bal Arısı Yetiştiriciliği, Balıkçılık ve Balık İşleme, Biyoinformatik, Biyometri, Et ve Süt Ürünleri, Genetik Tahmin, Genetik ve Genomik, Hassas Hayvancılık, Hayvan Besleme ve Teknolojileri, Hayvan Etiği, Hayvan Genetiği, Hayvan Refahı ve Davranış, Hayvan Sağlığı ve Hastalık Kontrolü, Hayvan Yetiştirme, Hayvansal Biyoteknoloji, Hayvansal Üretimde Mekanizasyon, Lokal Irklar, Pet Hayvanları, Su Ürünleri, Sürdürülebilir Hayvancılık, Sürdürülebilir Hayvancılık, Veteriner Bilimleri

 

Prof. Dr. Hasan ÖNDER

Organizasyon Komitesi Başkanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Biyometri ve Genetik ABD

Samsun/TÜRKİYE

e-mail: contact.icabgeh2020@gmail.com

© 2020 by The Animal Breeding, Genetics and Husbandry Congress