top of page

TUBİTAK 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

Sayın Araştırmacı ve Akademisyeler,

ICABGEH-24, TUBİTAK 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı kapsamına girmekte olup Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile tüm Akademisyenlere yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için TUBİTAK tarafından destek sağlanmaktadır. Başvuru koşulları ve destek miktarı hakkında bilgi aşağıda sunulmuş olup detaylı bilgi almak için lütfen TIKLAYINIZ.  

Destek miktarı

Yol, konaklama ve katılım ücreti toplam destek üst limiti 7.350 TL’dir.

Başvuru Koşulları

1. Başvuru sahibinin en az lisans öğrenimi görüyor/görmüş olması,

2. Bildirinin sözlü/poster sunum için etkinliğe gönderilmiş veya kabul edilmiş olması ya da davetli konuşmacı olunması,

3. Katılmak istenilen etkinliğin hakemli olması,

4. Katılmak istenilen etkinliğin en az ikincisinin düzenleniyor olması,

5. Etkinlik bilim kurulu üyelerinin yurt içinden en az 4 farklı kurum mensubu bilim insanlarından oluşması,

6. Katılmak istenilen etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir internet sitesinin olması,

7. 2224-B programından ilgili yıl içinde yararlanılmamış olması,

8. Başvuru sahibinin, programın başarı kriterlerindeki bilgilerinin ARBİS veri tabanında güncel olması,

9. Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir)

10. Etkinliğin kişisel etkinlik veya kurum içi etkinlik olmaması gerekmektedir.

11. TÜBİTAK Başkanlığına bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar.

12. Yayınlanmış çalışmalar için bu program kapsamında destek verilmez.

 

Değerlendirme

Ön inceleme aşamasını geçen başvurular aşağıdaki başarı kriterlerine göre değerlendirmeye tabi tutulur. Başarı kriterlerinden en az 2’sini sağlayan başvurular Grup Yürütme Kurulu tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.

Başarı Kriterleri

1. Başvuru sahibi;

    · Lisans öğrencisi ise; genel ağırlıklı not ortalamasının 2.50/4.00 veya 65/100 puanın üzerinde olması,

    · Yüksek Lisans öğrencisi ise; Lisans mezuniyet ortalamasının 2.50/4.00 veya 65/100 puanın üzerinde olması,

    · Doktora öğrencisi ise; Yüksek Lisans mezuniyet ortalamasının 3.00/4.00 veya 76.66/100 puanın üzerinde olması,

   · Akademik personel ise; Web of Science veya Scopus veri tabanına göre yayın sayısı ≥ 5 veya atıf sayısı ≥ 25 veya h-index ≥ 4 olması,

   · Kamu/Özel Sektör/Diğer kurum çalışanı ise; Yüksek Lisans yapmış olması veya ArGe/Tasarım merkezlerinde çalışıyor olması

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 6 ay ARDEB/BİDEB/TEYDEB bursiyeri olması

3. Web of Science veya Scopus veri tabanında taranan dergilerde yayımlanmış makalesinin bulunması

4. 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ya da 2209- B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklenmiş olması

5. TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış makalesinin bulunması

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Hasan ÖNDER

ICABGEH-24 Organizasyon Komitesi Başkanı

© icabgeh-24 organized by The Animal Breeding, Genetics and Husbandry Congress Series

bottom of page